Aktuálně vypsané termíny
Název Lektor Od Do Cena Objednat
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku 12.7. 28.7. 9 000 Kč
Lektor dalšího vzdělávání 12.7. 28.7. 18 000 Kč

Aktuality

Přijďte na kurz asertivně ve výchově, který pořádáme ve spolupráci se Skřítkovem!

Asertivně ve výchově aneb komunikace s respektem k sobě i dítěti

Přivádějí Vás někdy děti svým zlobením či pasivitou k šílenství? Nevíte už kudy kam? OZP akademie a Skřítkov Vás zvou ve čtrvtek 7.4. v 16-18hod na interaktivní workshop, kde se naučíte s těmito náročnými situacemi pracovat.

Lektorský tým

Ředitelka, lektorka
Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová

Petra se zaměřuje především na rozvoj měkkých dovedností zaměstnanců či uchazečů o zaměstnání. Specializuje se převážně na komunikaci, týmovou spolupráci, stres v zaměstnání, výkonovou motivaci, asertivitu, schopnost řešení konfliktů, schopnost sebereflexe, krizovou komunikaci apod. Dává důraz na individualitu každého člověka a snaží se u každého najít možné cesty k jeho seberozvoji.

Více o Petře ...
Lektorka
Renáta Skuhrovcová

Renáta je absolventkou střední pedagogické školy, po které studovala dálkově speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Ve své profesní kariéře absolvovala 2 sebezkušenostní terapeutické výcviky zaměřené na pomáhající profese v sociálních službách a absolvovala různé rekvalifikační kurzy např. Pracovník v sociálních službách či Lektor dalšího vzdělávání.

Více o Renátě ...
lektorka
Ing. Klára Grammetbauerová, Ph.D.

Klára vystudovala VŠE v Praze - podnikohospodářskou fakultu, která patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast managementu v regionu střední a východní Evropy. Na této škole obhájila i dizertační práci na téma Joint ventures jako forma přímých zahraničních investic. 

Více o Kláře ...
Lektor
Bc. Tomáš Černý

Tomáš je absolventem Informatiky na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, kde pokračuje v magisterském programu. Během studia získával praktické zkušenosti prací jak pro komerční sféru tak i pro neziskový sektor. Teoretické lektorské znalosti získal studiem učitelství ICT, které absolvoval na Institutu vzdělávání a profesního poradenství ČZU, praktické učitelstvím informatiky na středních školách a kurzy pro firemní klientelu.

Více o Tomášovi ...