Aktuálně vypsané termíny
Název Lektor Termín Cena Objednat
Lektor dalšího vzdělávání - akreditovaný kurz 9.1. - 30.1. 18 000 Kč
Pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku 9.1. - 30.1. 9 000 Kč

Aktuality

V listopadu jsme vyškolili nové peer konzultanty. Víte, kdo to peeři jsou?

V posledních letech se ve zdravotní oblasti a v neziskovkách začali objevovat peer konzultanti. Už jste o nich slyšeli? Nejsou to lékaři, zdravotníci ani psychoterapeuti. A nemusí mít dokonce ani vysokoškolský titul. Jak ale teda pomáhají? Vlastní zkušeností.  Peer konzultant je totiž člověk, který svoji vlastní zkušenost využívá pro podporu a pomoc druhým lidem se stejným zdravotním hendikepem nebo problémem. Dává jim něco, co jim medicína často neumí dát – naději. Je totiž živým příkladem toho, že se lze uzdravit nebo s nemocí (hendikepem) žít spokojený a naplňující život.

Anketa

Využili byste možnosti rekvalifikace zdarma?

Lektorský tým

Lektorka
Renáta Skuhrovcová

Jsem absolventkou střední pedagogické školy, po které jsem studovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Ve své profesní kariéře jsem absolvovala 2 sebezkušenostní terapeutické výcviky zaměřené na pomáhající profese v sociálních službách a několik dalších rekvalifikačních či odborných kurzů (např. Pracovník v sociálních službách či Lektor dalšího vzdělávání).

Více o Renátě ...
Předsedkyně správní rady, lektorka
Mgr. Mirka Kroupová

Vystudovala jsem sociální práci a následně pedagogiku a andragogiku. Během profesní kariéry jsem absolvovala řadu odborných kurzů - např. školení lektorů (Train the Trainers v Belgii), manažerský kurz v CMC Čelákovice, v poslední době i mnoho kurzů zaměřených na problematiku sociálního podnikání, neziskového sektoru. Jsem autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání a Asistentka/sekretářka.

Více o Mirce ...
Lektor
Bc. Jan Koláčný

Vystudoval jsem sociální pedagogiku a sociální práci. Mimo to jsem absolvoval komplexní výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci, sebezkušenostní výcvik skupinové psychoterapie a řadu dalších školení zaměřených na práci s lidmi se specifickými potřebami. 

Více o Janovi ...
Lektorka
Mgr. Kateřina Pavloková

Vystudovala jsem pedagogiku na FFUK se specializací na sociální pedagogiku, pedagogické poradenství a pedagogiku osobnostně-sociálního rozvoje. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů – např. dlouhodobý kurz Lektor dalšího vzdělávání včetně autorizované profesní zkoušky, Kurz krizové intervence, Práce s časovou osou, Rehabilitační a krizové plánování…

Více o Katce ...