Aktuality

Profesní kvalifikace – cesta k vysněné práci i bez tradičního školního vzdělání

Říká se, že škola je základ života. Základem profesního úspěchu ale nemusí být nutně vzdělání, které jste získali ve škole. Vzdělání a kvalifikaci lze získat i později a jinou cestou. Jak? Na to nám odpoví Národní soustava kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je registr schválených profesních kvalifikací, jež lze uplatnit na českém trhu práce. V současné době v něm najdete téměř tisíc profesních kvalifikací. Hlavním účelem registru je umožnit lidem další vzdělání a získání osvědčení o profesní kvalifikaci, aniž by se museli vrátit zpátky do školních lavic. Nová kvalifikace pak v praxi může znamenat lepší pracovní uplatnění nebo finanční ohodnocení.

Lektorský tým

Lektorka
Mgr. Kateřina Pavloková

Kateřina se narodila v roce 1978. Vzdělávání dospělých se věnuje více než čtyři roky. Lektorské dovednosti získávala hlavně v rámci školení různých kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách; v OZP Akademii se zaměřuje na pedagogiku, komunikaci a asertivitu.

Více o Katce ...
Lektor
Bc. Tomáš Černý

Tomáš je absolventem Informatiky na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, kde pokračuje v magisterském programu. Během studia získával praktické zkušenosti prací jak pro komerční sféru tak i pro neziskový sektor. Teoretické lektorské znalosti získal studiem učitelství ICT, které absolvoval na Institutu vzdělávání a profesního poradenství ČZU, praktické učitelstvím informatiky na středních školách a kurzy pro firemní klientelu.

Více o Tomášovi ...
lektorka
Ing. Klára Grammetbauerová, Ph.D.

Klára vystudovala VŠE v Praze - podnikohospodářskou fakultu, která patří mezi nejvýznamnější fakulty zaměřené na oblast managementu v regionu střední a východní Evropy. Na této škole obhájila i dizertační práci na téma Joint ventures jako forma přímých zahraničních investic. 

Více o Kláře ...
Lektorka
Ing. Simona Voňková

Simona vystudovala obor ČVUT v Praze se zaměřením na ekonomiku. Dále absolvovala řadu různých kurzů např. doplňkové studium účetnictví, podvojného účetnictví, ekonomie a řízení kvality v sociálních službách. V roce 2014 úspěšně složila zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Více o Simoně ...