Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými v praxi

Termín: 
21.11.2017
Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11 - Modrá učebna
Cena: 
1200 Kč
 • Rádi byste zlepšili komunikaci mezi Vámi a zrakově postiženým klientem?

 • Chcete odbourat komunikační bariéry, které stojí mezi Vámi a nevidomým člověkem?

 • Nevíte, jak nevidomého oslovit a nabídnout mu pomoc? Chtěli byste poznat, jaké pomůcky pomáhají nevidomým a slabozrakým? 

Kurz je akreditován MPSV: 2014/1354-PC/SP/VP/PP a MV: AK/PV-145/2015

Pro koho je kurz určen? 

 • kurz je určen pro zdravotníky, úředníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale také pro každého, kdo chce zlepšit svoji komunikaci s lidmi se zrakovým postižením a poznat více jejich život.

Co můžete od kurzu očekávat: 

 • dozvíte se, kdo je to těžce zrakově postižený člověk, jaké jsou typy a stupně zrakového postižení a jak lze těmto lidem pomoci 
 • poznáte, jaké jsou ve společnosti mýty, předsudky a omyly o zrakově postižených 
 • seznámíte se s pomůckami, které nevidomým či slabozrakým ulehčují komunikaci, orientaci či pracovní uplatnění 
 • vyzkoušíte si praktické postupy a zásady při komunikaci s těžce zrakově postiženými v různých situacích a prostředích 
 • seznámíte se se základy prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých a řekneme si zásady doprovázení nevidomého 
 • nebude chybět ani sebezkušenostní praktická část („na chvíli nevidomým“) – prakticky si odzkoušíte jednotlivé kompenzační pomůcky, nácvik činností bez zraku, procvičování komunikačních technik, nácvik doprovázení nevidomého a mnoho dalšího 

Profil absolventa kurzu: 

 • má základní přehled o jednotlivých typech a stupních zrakového postižení 
 • orientuje se v nejdůležitějších mýtech a omylech o zrakovém hendikepu 
 • rozumí klíčovým psychologickým aspektům těžkého zrakového postižení 
 • zná základní druhy kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené a orientuje se v jejich praktickém využití 
 • ovládá hlavní komunikační postupy s nevidomým či slabozrakým, zná důležitá specifika komunikace s těžce zrakově postiženými v různých situacích a prostředích 
 • orientuje se v základech doprovázení nevidomé osoby v interiéru i exteriéru 
   

Výhody našich kurzů 

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností 
 • důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek 
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 8 osob)