Specifika přístupu k osobám s duševním onemocněním

Termín: 
02.11.2017
Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
1 200 Kč

Tušíte, jaké každodenní bariéry musejí překonávat lidé s psychickou nemocí? Rádi byste zlepšili komunikaci mezi Vámi a klientem s duševním onemocněním? Přijďte na náš kurz!

kurz je akreditován MPSV: 2015/1142-PC/SP/VP/PP

Pro koho je kurz určen?

 • kurz je určen pro zdravotníky, úředníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, ale také pro každého, kdo chce zlepšit svoji komunikaci s lidmi se duševním onemocněním a poznat více jejich život.

Co můžete od kurzu očekávat?

 • základní klasifikace duševních nemocí, jejich příznaky, příčiny a průběh:
  • Psychózy (schizofrenie, schizotypní porucha, schizoafektivní porucha)
  • Poruchy nálady (deprese, mánie, bipolární porucha)
  • Úzkostné poruchy (fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha, stresové poruchy)
  • Poruchy osobnosti (hraniční, disociální, histriónská)
 • mýty, omyly a předsudky o lidech s duševním onemocněním, stigmatizace
 • obtížné situace při jednání s psych. nemocným člověkem (sebepoškozující/sebevražedné myšlenky, techniky komunikace s agresivním klientem)
 • dopad duševní nemoci na osobní i pracovní život, možnosti a limity pracovního začlenění, invalidita
 • specifika zaměstnávání a práce s duševně nemocnými z pohledu zaměstnavatele
 • kam se obrátit – specializované instituce na podporu lidí s duševním onemocněním
 • součástí kurzu bude panelová moderovaná diskuze hostů se zkušeností s psychiatrickou diagnózou, kteří budou moci účastníkům předávat své praktické životní zkušenosti

Profil absolventa kurzu:

 • má základní přehled o klasifikaci duševních poruch
 • orientuje se v nejdůležitějších mýtech a omylech o duševním onemocnění
 • má základní přehled o příznacích, projevech a průběhu u klíčových duševních nemocí s důrazem na dopady nemoci v oblasti praktického života klienta
 • je schopen porozumět příčinám chování osob s duševním onemocněním
 • ovládá efektivní techniky komunikace s lidmi s depresí, mánií, psychózou, úzkostí, panikou, poruchou osobnosti či si umí poradit s agresivním chováním klienta
 • je schopen vnímat možnosti a limity pracovního a společenského začlenění lidí s duševní nemocí
 • zná základní sociálně právní aspekty zaměstnávání osob s psychiatrickou diagnózou

 

Výhody našich kurzů

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností
 • důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek 
 • součástí kurzu je panelová diskuze hostů se zkušeností s psychickým onemocněním, kteří mají k tématu nejvíce co říci
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 6 osob)