Úvod do komunikace v obtížných situacích

Termín: 
07.11.2017
Hodinová dotace: 
7 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
1200 Kč
 • Setkáváte se s různými typy klientů, se kterými nevíte, jak komunikovat?
 • Rádi byste se naučili jednotlivé techniky asertivity a efektivní metody komunikace s klienty v různých náročných situacích?
 • Chtěli byste, aby již komunikace s obtížným klientem pro Vás nebyla stresovou záležitostí?
 • Pak neváhejte a zkuste náš kurz!

Pro koho je kurz určen? 

 • Kurz je určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se chtějí naučit přiměřené, asertivní jednání a reakce v obtížných situacích při jednání s klientem a chtějí nabýt větší sebedůvěru při jednání s těmito typy klientů  

Kurz je akreditován MPSV: 2015/0009-PC/SP/VP

Co můžete od kurzu očekávat: 

 • základní typologie náročných situací 
 • asertivní práva, asertivní techniky v konkrétních životních situacích, práce se stresem 
 • agresivní prvek v komunikaci, techniky komunikace s agresorem, zásady práce s agresí face to face a po telefonu, zvládání osobních útoků, zvládání emocí ve vypjatých situacích 
 • manipulativní jednání, typy manipulátorů, základy sebeobrany při manipulaci, techniky komunikace s manipulátorem 
 • sociální manipulátoři – charakteristika, projevy, techniky komunikace 
 • komunikace s pasivním klientem 
 • komunikace s klientem s vybranou psychiatrickou patologií 
 • a mnoho dalšího 

Profil absolventa kurzu: 

 • má základní přehled o typologii osobnosti 
 • umí používat klíčové asertivní techniky 
 • je schopen vnímat své tělo a emoce v obtížných komunikačních situacích a pracovat s nimi 
 • má povědomí o základních technikách zvládání agrese, a to jak po telefonu tak i tváří v tvář 
 • je schopný rozpoznat manipulativní jednání 
 • má základní znalosti o komunikaci s osobami s psychiatrickou patologií 

Výhody našich kurzů 

 • kurz směřuje k praktickému uplatňování znalostí a dovedností 
 • důraz je kladen na zážitkovou, interaktivní formu a osobní prožitek 
 • kurz probíhá v malé skupince účastníků (max. 8 osob) 

Kontaktní formulář