Helena Šplíchalová

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, pravidelně se účastním školení a přednášek z oboru zdravotnictví. Mám registraci pro samostatně pracující sestru bez odborného dohledu. Absolvovala jsem také rekvalifikační kurz Lektor dalšího vzdělávání.

V OZP Akademii působím od ledna 2016 jako lektorka zdravotnických kurzů a kurzů první pomoci. Vyučuji také zdravovědu dítěte v rámci vstupního školení chův. Vzhledem k tomu, že jsem vozíčkářka, mám blízko k problematice lidí s tělesným hendikepem – ráda se s vámi potkám na některém z mých osvětových kurzů.

Od roku 1997 jsem pracovala jako zdravotní sestra v různých nemocnicích (např. FN Bulovka, nemocnice Na Homolce), pro agenturu domácí péče, či v soukromých ambulancích. Zkušenosti mám i z neziskového sektoru – např. z organizace Dialog jessenius o.p.s., kde pracuji jako edukační sestra pro onkologicky nemocné a dále zde školím zdravotní sestry pracující v onkologii. Nyní ještě působím na onkologii v nemocnici Na Pleši jako canisterapeutka.

„Paní Šplíchalová je lektorka s obrovskou energií a umem účastníky zaujmout. Po jejím kurzu jsem na cestě k většímu pochopení lidí na vozíku“ (duben 2016, kurz Komunikace s lidmi s tělesným postižením)