Pro nezaměstnané

Úhrada rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané 

Pokud jste uchazeč či zájemce o zaměstnání, máte právo si vybrat sám rekvalifikaci i zařízení, které rekvalifikaci uskutečňuje. Aby Vám úřad práce rekvalifikaci uhradil, je nutné:

- být v evidenci úřadu práce jako uchazeč či zájemce o zaměstnání
- mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz (např. stupeň vzdělání)
- být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurz a pro výkon nové profese
- dosavadní kvalifikace Vám neumožňuje uplatnění na trhu práce a po ukončení rekvalifikace je reálná šance, že získáte zaměstnání

Pokud jste se pro náš rekvalifikační kurz rozhodli, je potřeba:
- vyplnit formulář "Zájem o zvolenou rekvalifikaci"
- připojit potvrzení o ceně daného rekvalifikačního kurzu
- připojit potvrzení o akreditaci daného kurzu
- absolvovat celý kurz a složit úspěšně závěrečnou zkoušku

Všechny podklady pro UP Vám rádi připravíme, neváhejte se proto na nás v případě jakýchkoli dotazů obrátit!