Komunikace s lidmi se zdravotním postižením

Hodinová dotace: 
5 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
2500 Kč

Pro koho je kurz vhodný: 

 • široká veřejnost - je vhodný pro každého, kdo chce poznat aktivní život lidí se zdravotním postižením
 • firmy - které tuší, co to znamená slovo diverzita a co jim  může přinést (nebo to ještě netuší a chtěli by to vědět)
 • školy - máme hravou variantu i pro základní a střední školy
 • státní či soukromé instituce, které se chtějí seznámit s problematikou zdravotního postižení

Co můžete od kurzu očekávat: 

 • 3 moduly - komunikace se zrakové postiženými, komunikace se sluchově postiženými, komunikace s tělesně postiženými
 • současný stav zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále OZP)
 • co je to diverzita a proč by nás měla zajímat
 • specifika komunikace s neslyšícími nebo nedoslýchavými
 • specifika komunikace s nevidomými nebo slabozrakými
 • specifika komunikace s osobami s tělesným postižením
 • bariéry nejsou jen schody - překážky a jak na ně
 • největší mýty a omyly o zdravotně postižených
 • pracovní pohovor s OZP - videoukázky co všechno se může stát
 • "krizové" situace - co může přinést a jak je řešit
 • na pár minut zdravotně postiženým - na vlastní kůži si vyzkoušíte jaké to je a co vám překáží
 • příklady dobré praxe

Výhody našich kurzů: 

 • hendikepovaní zkušení lektoři, kteří se výuce věnují řadu let
 • hravý a interaktivní styl výuky - využíváme různé hry k lepšímu porozumění životu zdravotně postižených
 • méně teorie, více praxe - vše si vyzkoušíte "naživo"
 • možnost individuálních konzultací s lektorem - pomůžeme vám aplikovat poznat přímo do vaší praxe
Reference: 

„Skvělý výstup, příklady ze života, věcné odpovědi“