Specifika přístupu k osobám s duševním onemocněním

Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
1 500 Kč

Představte si, že by se najednou váš občasný smutek protáhl na týdny, měsíce či roky? Nebo že by se vám žaludek sevřel úzkostí tak, že byste nebyli schopni cestovat autobusem, natož metrem?

Kurz je akreditován MPSV: 2015/1142-PC/SP/VP/PP.

Obsah kurzu:

 • základní klasifikace duševních nemocí, jejich příznaky, příčiny a průběh s důrazem na praktický život člověka:
  • Psychózy (schizofrenie, schizotypní porucha, schizoafektivní porucha)
  • Poruchy nálady (deprese, mánie, bipolární porucha)
  • Úzkostné poruchy (fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně kompulzivní porucha, stresové poruchy)
  • Poruchy osobnosti (hraniční, disociální, histriónská)
 • mýty, omyly a předsudky o lidech s duševním onemocněním, stigmatizace
 • obtížné situace při jednání s psychicky nemocným člověkem (sebepoškozující/sebevražedné myšlenky, komunikace s agresivním klientem)
 • techniky komunikace s lidmi s depresí, mánií, psychózou, úzkostí, panikou, poruchou osobnosti…
 • dopad duševní nemoci na osobní i pracovní život, možnosti a limity pracovního začlenění, invalidita
 • specifika zaměstnávání a práce s duševně nemocnými z pohledu zaměstnavatele
 • kam se obrátit – specializované instituce na podporu lidí s duševním onemocněním

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Zapomeňte na své každodenní starosti a nechte se na chvíli vtáhnout do světa, kde prožívání běžných situací nabyde úplně jiný rozměr.