Specifika přístupu k osobám s tělesným postižením

Hodinová dotace: 
8 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 

Představte si, jaké všechny bariéry byste museli na vozíku při cestě do práce zdolávat? Nebo jak si uvařit, když byste neměli pohyblivé ruce?

Kurz je akreditován MPSV: 2015/1143-PC/SP/VP/PP.

- MV: AK/PV-38/2019.(akreditováno na 6 vyučovacích hodin)

Obsah kurzu:

  • typy a stupně tělesného postižení s ohledem na praktický dopad hendikepu na život člověka
  • mýty, předsudky a omyly o tělesném hendikepu
  • pomůcky pro usnadnění mobility či každodenních činností
  • komunikace s těžce tělesně postiženým člověkem v různých situacích a prostředích
  • zásady dopomoci a asistence člověku na invalidním vozíku, s chodítkem, o francouzských holích apod., manipulace s vozíkem
  • architektonické bariéry v interiéru či exteriéru z pohledu člověka s tělesným hendikepem, bezbariérovost prostředí

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Zapomeňte na své každodenní starosti a nechte se na chvíli vtáhnout do světa, který je sice ochuzen o běžný každodenní pohyb, ale naopak je o mnohé obohacen.
 

Reference: 

„Paní Šplíchalová je lektorka s obrovskou energií a umem účastníky zaujmout. Po jejím kurzu jsem na cestě k většímu pochopení lidí na vozíku“