Základy asertivity v praxi

Hodinová dotace: 
6 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
2500Kč
Asertivně odmítnout bez pocitu viny? S přehledem zvládnout problémové situace nebo obtížné chování klienta? Efektivně vyřešit problém bez křiku?
 
Kurz je akreditován MPSV: A2019/0451-SP/PC/PP/VP
 
Obsah kurzu:
  • sebedůvěra a asertivita, pasivita, agresivita a asertivita, stanovení hranic vůči sobě i druhým 
  • asertivní práva a povinnosti, zásada asertivity 3P 
  • asertivní techniky v praxi (pokažená gramodeska, otevřené dveře, negativní aserce, negativní dotazování, selektivní ignorování, metoda přijatelného kompromisu aj.) 
  • konflikt: jeho příčiny, roviny a řešení 
  • manipulativní jednání: formy manipulace, znaky manipulace, efektivní reakce na manipulaci
  • zásady asertivního odmítnutí, práce s pocitem viny a se svými emocemi
  • možnosti reakcí na oprávněnou či neoprávněnou kritiku
  • zvládání konfliktních situací a problémového chování klienta: práce s agresí, pasivitou… 

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Pracujte s námi sami na sobě, měňte sebe a začne se měnit svět kolem vás.

 

Kontaktní formulář