Specifika přístupu k osobám s duševním onemocněním