Úvod do typologie osobnosti se zaměřením na MBTI - poznej sebe a druhé

Hodinová dotace: 
7 vyučovacích hodin
Místo výuky: 
Praha 10, Kubánské náměstí 11
Cena: 
2500 Kč

Kdo vlastně jsem uvnitř a proč některé situace více prožívám než ostatní? Proč si někdy s okolím nerozumím?

Obsah kurzu:

  • vymezení typu osobnosti a typologie 
  • historický exkurz do typologií osobnosti – Galénos, Hippokratés, Kretschmer, Jung 
  • Eysenckova typologie 
  • význam typologií osobnosti v osobním i pracovním životě 
  • metody rychlého screeningu typu osobnosti u druhých 
  • základy MBTI: historie, principy, rysy osobnosti a preference, 16 typů osobnosti, interpretace testu MBTI 
  • temperament a kognitivní styl dle MBTI: 4 typy temperamentu, charakteristika kognitivních stylů MBTI a jejich využití v praxi 
  • výhody a nevýhody MBTI testu 
  • týmové role: pracovní role, sociální role, skupinové role, týmové role dle Belbina, příčiny nefungování vztahů v týmu, funkční a nefunkční tým z pohledu týmových rolí 
  • možnosti a meze jednotlivých osobnostních testů zaměřených na typologii 

Vyučujeme prožitkem, zážitkem a vlastní zkušeností v malých skupinkách.

Pracujte s námi sami na sobě, měňte sebe a začne se měnit svět kolem vás.

Kontaktní formulář