Kdo rozumí, může pomoci!

Jak oslovit a doprovázet nevidomého člověka, když mu chceme pomoct? Můžete říct člověku na vozíčku bez obav „pojď už!“? A věděli jste, že pro neslyšícího je čeština cizím jazykem?

Komunikace s člověkem s hendikepem nás někdy může zaskočit celou řadou otázek. Ne vždy totiž víme, jak se k takovému člověku chovat, jak s ním komunikovat a jak mu v případě potřeby pomoci. Přesně z tohoto důvodu vznikla jedinečná příručka Rozumíme si, pomáháme si, kterou připravila OZP Akademie ve spolupráci s Červeným křížem.

Jak napovídá sám název, publikace má dvě části. První se věnuje tomu, jak porozumět a komunikovat s lidmi s různým typem zdravotního postižení, druhá část pak názorně seznamuje se zásadami první pomoci. A kdo se na knize podílel? Autory jsou naši zkušení lektoři, kteří se této problematice věnují již řadu let: Petra Helebrantová (kapitola o nevidomých), Mirka Kroupová a Eva Székeresová (kapitola o neslyšících), Helena Šplíchalová (kapitola o tělesně postižených) a Míša Pošvářová (kapitola o mentálně postižených).

OZP Akademie pravidelně pořádá kurzy o komunikaci s lidmi se zdravotním postižením. Kurzy diverzity jsou jedinečné v tom, že nejsou suchopárným teoretickým výkladem, ale jsou vedeny sebezkušenostní formou, takže si vše prožijete „na vlastní kůži“. Jsou určeny nejen těm, kteří se s hendikepovanými potkávají v rámci své profese, ale i všem, kteří chtějí lépe poznat a překročit bariéry mezi většinovou společností a lidmi, kteří se právě díky svému zdravotnímu omezení někdy mohou ocitnout na jejím okraji.