Listopad a prosinec je ve znamení školení zaměstnanců Allianz

Během listopadu a prosince jsou u nás zaměstnanci společnosti Allianz jako doma:-) OZP Akademie jim totiž připravila sérii kurzů na míru, ze kterých si mohou odnést celou řadu nových poznatků a dovedností. Třeba jak komunikovat s klientem v různých náročných situacích (Základy komunikace v obtížných situacích), nebo jak lépe porozumět sobě i svým klientům (Úvod do typologie osobnosti se zaměřením na MBTI), případně mohou trénovat sebevědomé a asertivní jednání (Základy asertivity v praxi). Školení probíhají zážitkovou formou v příjemné atmosféře menších skupin a účastní se jich lidé z různých oddělení, od manažerů až po operátory a zaměstnance oddělení likvidace pojistných událostí. Děkujeme za skvělou atmosféru během školení, o které svědčí i smích, který se často ozývá z učeben.