Neslyšící, nevidomí či vozíčkáři v muzeu? Překvapilo by vás, jak jsou na ně pracovníci muzeí připraveni.

Přesto si Národní muzeum pozvalo lektory z neziskovek, aby se zážitkovou formou podělili o své zkušenosti s hendikepovanými a pomohli nalézt řešení, jak odstranit zbývající bariéry. Z OZP Akademie byla přizvána Mirka Kroupová, aby přiblížila, jak komunikovat s návštěvníky se sluchovým postižením. Živá diskuze, spousta otázek a sdílení zkušeností svědčily o velkém zápalu muzejníků, o nezdolné chuti zpřístupnit muzeum všem.

Už jste si někdy představili, jak si nevidomí mohou „prohlížet“ vitríny plné zajímavých exponátů v muzeu? A co neslyšící a komentované prohlídky? Ve středu 13. prosince proběhl odborný seminář věnovaný možnostem komunikace s návštěvníky muzeí se specifickými potřebami. Seminář pořádalo Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, a účastnilo se ho cca 20 muzejních pracovníků. A jaký byl program? OZP Akademie byla požádána o vstup na téma komunikace s neslyšícími a nedoslýchavými, Pražská organizace vozíčkářů se věnovala přístupu k lidem s tělesným hendikepem a neziskovka Okamžik přinesla pohled návštěvníků se zrakovým postižením.

Seminář byl ve znamení živých diskuzí, na kterých bylo vidět, že účastníci jsou plně zapálení do problematiky, svými dotazy se snažili přemýšlet o tom, jak být co nejblíže lidem s hendikepem, jak směřovat k muzeu bez bariér. Mezi témata patřila možnosti úprav materiálů pro hendikepované návštěvníky či zde byla k diskuzi např. otázka, jak vůbec lidi s hendikepem do muzea vtáhnout. A co neslyšící a muzeum hudby? I to byla jedna z otázek pracovníků, jak jejich muzeum co nejvíce přiblížit neslyšícím.

Pro Mirku Kroupovou, lektorku komunikace s neslyšícími, bylo školení muzejních pracovníků neocenitelnou zkušeností. Jak sama říká „Všem hendikepovaným návštěvu muzeí vřele doporučuji. Není se čeho obávat, jsou na vás připraveni, čeká vás skvělý zážitek.“