Profesní kvalifikace – cesta k vysněné práci i bez tradičního školního vzdělání

Říká se, že škola je základ života. Základem profesního úspěchu ale nemusí být nutně vzdělání, které jste získali ve škole. Vzdělání a kvalifikaci lze získat i později a jinou cestou. Jak? Na to nám odpoví Národní soustava kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je registr schválených profesních kvalifikací, jež lze uplatnit na českém trhu práce. V současné době v něm najdete téměř tisíc profesních kvalifikací. Hlavním účelem registru je umožnit lidem další vzdělání a získání osvědčení o profesní kvalifikaci, aniž by se museli vrátit zpátky do školních lavic. Nová kvalifikace pak v praxi může znamenat lepší pracovní uplatnění nebo finanční ohodnocení.

Veronika Malá získala díky certifikátu vysněnou práci v lektorování. Původně vystudovala střední pedagogickou školu a pracovala v oboru – s dětmi v mateřské škole - skoro celý svůj život. Po dvaceti letech praxe zjistila, že potřebuje životní změnu. Chtěla své zkušenosti s dětmi předávat dál, předávat dospělým. Když se dozvěděla o chystaném kurzu Lektor dalšího vzdělávání, dlouho neváhala, a přihlásila se. Veronika si postupně udělala ještě další dva kurzy a nakonec si založila vlastní živnost a dnes je úspěšná lektorka, publikuje odborné články a vede řadu kurzů a workshopů.

Příběh Veroniky ukazuje, že cesta k vysněnému povolání dnes nemusí vést vždy přes školní lavici. A i v jiných případech se obejdete bez maturitního vysvědčení nebo výučního listu.   Umíte něco, co jste se ve škole neučili, děláte to půlku života a umíte to dobře? Chcete to dokázat svému potenciálnímu zaměstnavateli nebo třeba jen sami sobě?  I v tomto případě vám může pomoci nový systém profesních kvalifikací. Doklad o profesní kvalifikaci můžete získat bez školní docházky nebo kurzu. Své znalosti a kompetence prokážete u zkoušky, a když uspějete, získáte celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci. Podobně může zkouška pomoci i těm, kdo nedostudovali školu a rádi by si dodatečně doplnili vzdělání.

Možná si říkáte, co vlastně projekt přináší nového – vždyť rekvalifikační kurzy probíhaly i před spuštěním profesních kvalifikací. To je sice pravda, ale národní soustava kvalifikací přináší jeden zásadní rozdíl. „Rekvalifikačních kurzů dříve probíhalo velké množství a certifikáty z těchto kurzů byly tak různorodé z hlediska kvality a někdy i obsahu kurzu, že zaměstnavatelé byli při výběru zaměstnanců celkem bezradní,“ říká manager komunikace projektu NSK2 Vladimír Voznička. Hodnota kurzu byla dříve garantovaná samotným poskytovatelem vzdělání, ať už se jednalo o fyzickou osobu či vzdělávací firmu, zatímco nyní je garantem hodnoty kurzu a certifikátu stát. Ten také stanovuje, co člověk musí zvládnout, aby získal určitou kvalifikaci, a také, jakým způsobem to musí prokázat. To znamená, že NSK přesně definuje, jak mají vypadat zkoušky a co všechno má být jejich součástí.  To vše lze nalézt v kvalifikačním standardu, který je zveřejněn u každé profese. Kvalifikační standardy přitom nejsou jen nějakým teoretickým či akademickým soupisem - jsou připravovány ve spolupráci se zaměstnavateli a firmami a každé čtyři roky se revidují, tak aby zohlednily veškeré změny a vývoj dané profese v čase. Pokud tedy zvládnete zkoušku, měli byste v praxi dobře obstát.

A co vás čeká u zkoušky? Zkoušení je jiné než ve škole. Nedostáváte známky a vaše znalosti se netestují na jedné náhodně vylosované otázce. Na štěstí tu zkrátka nemůžete spoléhat. K získání certifikátu není možné, aby člověk nějakou část zvládal jen průměrně - musí ovládat naprosto všechno, co je uvedeno ve standardu dané profese. Jakkoliv se mohou zdát nároky na uchazeče vysoké, drtivá většina z nich u zkoušky uspěje. Jen asi jedno procento uchazečů zkoušku nezvládne.

Pokud hledáte práci nebo toužíte po změně ve vašem profesním životě, nebojte se cesty do neznáma a nových zkušeností. Změny v profesním zaměření nejsou v českém prostředí ničím neobvyklým. Podle šetření portálu Jobs.cz  z roku 2013 více než polovina lidí má nebo si hledá uplatnění ve zcela jiném oboru, než vystudovali. Pouze 28 % lidí zůstává věrných oboru, který vystudovali na střední nebo vysoké škole a hledá uplatnění v rámci něj. Změna profese vám může přinést větší životní uspokojení a v životopise navíc řada personalistů vítá pracovníky, kteří během kariéry změnili své profesní zaměření, což často vypovídá o jejich flexibilitě a ochotě na sobě pracovat.