Školili jsme úředníky na magistrátě, jak komunikovat s nevidomým či neslyšícím klientem

„Specifika komunikace s osobou se smyslovým postižením v praxi“ – tak zněl název zářijového vzdělávacího kurzu na MHMP pod vedením našich lektorek OZP Akademie. V první části kurzu se účastníci dozvěděli, jaké jsou typy a stupně sluchového postižení, jaké bariéry se mohou v životě osob se sluchovým postižením vyskytovat, a hlavně jak efektivně komunikovat s neslyšícím či nedoslýchavým klientem (případně jeho tlumočníkem). Lektorka Mirka Kroupová trpělivě zodpovídala všechny otázky a doplňovala ji neslyšící Eva Szekeresová, která mimo jiné naučila úředníky některá gesta znakového jazyka, která mohou v praxi využít.

Neslyšící - kurz na magistrátě

Druhá část kurzu se věnovala komunikaci s osobou se zrakovým postižením – blok vedla prakticky nevidomá Petra Helebrantová. Účastníci se nejvíce zajímali o pravidla komunikace a doprovodu nevidomého klienta a dále měli zájem o praktické předvedení kompenzačních pomůcek a orientačního systému pro nevidomé se zaměřením na veřejné budovy. 

Na kurzu byl vidět aktivní zájem všech účastníků, pozitivní nálada a motivace k dalšímu poznávání života lidí s hendikepem.