Slavili jsme narozeniny!

Ve čtvrtek 30. července jsme oslavili první narozeniny. Oslava se vydařila, zavítalo k nám plno účastníků, nechyběla příjemná atmosféra, medovník a šampaňské.;-) Každý si mohl vybrat z mnoha workshopů na zajímavá témata. Zájem byl například o kurz asertivity Naučte se říkat ne!, kariérové poradenství, on-line marketing nebo workshop Mýty a omyly v rodinných financích. „Potěšil nás zájem státní správy o kurzy specifik komunikace s nevidomými a neslyšícími. Doufám, že to, co se tady naučili, uplatní v praxi.“ řekla nevidomá lektorka Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová. 

 

A dojmy účastníků? Tady jsou:

"30. července 2015 slavila své první narozeniny OZP Akademie a ke svému výročí připravila několik zajímavých workshopů. Já jsem si z narozeninové nabídky vybrala workshop na téma komunikace s nevidomým člověkem, vedený lektorkou Petrou Helebrantovou. Někdy si totiž nejsem jistá jak nabídnout pomoc nevidomému člověku, třeba při nástupu na eskalátor v metru, abych se mu spíš „nepletla pod nohy“ a nezpůsobila nějakou kolizi. Během workshopu jsme se dozvěděli „jak na to“ a každý z účastníků si vyzkoušel roli průvodce i nevidomého, který musí v neznámém prostředí zdolávat různé překážky. Zažili jsme na chvíli pocity lidí, kteří nevidí, i úlohu pomáhajícího. Otestovali jsme si některé pomůcky, které nevidomým umožňují obsloužit se při běžných činnostech, a hlavně jsme si mohli popovídat s Petrou, která takový život zná z vlastní zkušenosti, jaké to je žít s tímto hendikepem a přitom zvládat spoustu dovedností. Dozvěděli jsme se, jak máme s nevidomým člověkem komunikovat a kdy a jakým způsobem mu máme nabídnout svou pomoc – nabídnout, ale nevnucovat. Základem je právě slovní komunikace. Při oslovení se můžeme lehce dotknout jeho paže, aby bylo jasné, že mluvíme právě k němu. Zeptáme se, jestli pomoc potřebuje a jakou. Pomáháme tehdy, když o to nevidomý člověk stojí, a způsobem, na kterém se domluvíme. Pokud má zájem o náš doprovod, nabídneme mu rámě a jdeme vždy o půl kroku nebo o krok před ním, aby mohl sledovat náš pohyb. Před každou překážkou zpomalíme a popíšeme situaci. V kontaktu s člověkem, který nevidí, je důležité chovat se přirozeně a prakticky a vše komentovat, aby měl nevidomý představu, co se kolem něj děje. Je potřeba mít stále na paměti, že právě naše slova, sdělení a popisy mu nahrazují zrak a umožňují lepší komunikaci a orientaci."  

​  "Oslava narozenin vaší organizace spojená s prezentací některých školících kurzů byla moc pěkně připravená, děkuji za umožnění se zúčastnit. Na oslavě se šířila velice přátelská a lidská atmosféra. Obdivuji práci a trpělivost, která je jistě potřeba pokud se pracuje s lidmi. Navíc pokud jsou tito lidé bez práce a třeba ještě s tělesným omezením je vaše práce o to záslužnější. Konkrétně workshop Petry Helebrantové mě velice zaujal a myslím si, že by se hodilo seznamovat opravdu širokou veřejnost s problematikou slabozrakosti a s nástrahami, které právě na slabozraké číhají a my ostatní, bez očních vad si tento fakt často ani nedokážeme uvědomit. Sama se stávám, na základě i prezentace lektorky, jedním z ochránců, strážců a pomocníků slabozrakých jedinců. Paní lektorka Mgr. Petra Helebrantová má neuvěřitelný cit pro jazyk a humor s nadsázkou :)"