V listopadu jsme vyškolili nové peer konzultanty. Víte, kdo to peeři jsou?

V posledních letech se ve zdravotní oblasti a v neziskovkách začali objevovat peer konzultanti. Už jste o nich slyšeli? Nejsou to lékaři, zdravotníci ani psychoterapeuti. A nemusí mít dokonce ani vysokoškolský titul. Jak ale teda pomáhají? Vlastní zkušeností.  Peer konzultant je totiž člověk, který svoji vlastní zkušenost využívá pro podporu a pomoc druhým lidem se stejným zdravotním hendikepem nebo problémem. Dává jim něco, co jim medicína často neumí dát – naději. Je totiž živým příkladem toho, že se lze uzdravit nebo s nemocí (hendikepem) žít spokojený a naplňující život.

Peer konzultanta v dnešní době potkáte nejčastěji v psychiatrických nemocnicích a oddělení. Lidi, kteří si sami prošli duševní nemocí, tu pomáhají dalším pacientům, povzbuzují je a dělí se s nimi o vlastní zkušenosti. OZP Akademie má ale zkušenosti s tím, že tento koncept pomoci lze stejně dobře uplatnit i u dalších skupin lidí se zdravotním hendikepem. V listopadu jsme například školili nové peer konzultanty pro organizaci Ergoaktiv, která pomáhá lidem po prodělané cévní mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku. Věříme, že pozice peer konzultanta má velký potenciál nejen v péči o duševní zdraví, ale u celé řady dalších hendikepů a onemocnění. Protože povzbuzení, naději ale i zkušenosti, někoho, kdo „to“ prožil, potřebuje každý, komu zkříží život nemoc nebo nějaké zranění a musí se dennodenně vyrovnávat s jejich důsledky.