Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 10

Kam se obrátit, když nastane krizová situace nebo když do našeho života zasáhnou nepříznivé okolnosti? Na to se snažil odpovědět Veletrh sociálních a návazných služeb, který ve středu 17. května uspořádala městská část Praha 10.

Veletrh proběhl za slunečného počasí před obchodním centrem Eden a zúčastnilo se ho více než 40 organizací působících v regionu. Podstatná část z nich se zaměřuje na pomoc seniorům a na jejich podporu: na veletrhu nechyběly známé organizace, jako je Život 90, Remedium Praha, Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci a mnoho dalších. Zastoupeny byly i sdružení a organizace, jejichž cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním hendikepem (mezi nimi i Česká unie neslyšících, Centrum Martin, Tamtamy atd) a mnoho dalších organizací s různým zaměřením.

Svůj stánek měla na veletrhu i OZP Akademie.  Návštěvníci akce se zajímali o naše vzdělávací a rekvalifikační kurzy. Někteří z nich si dokonce vytočili slevu na kole štěstí, díky které mají zlevněné vstupné na vybraný kurz.

Na Veletrh sociálních služeb pravidelně přichází řada občanů, kteří potřebují poradit. Veletrh je ale i skvělou příležitostí ke sdílení praktických zkušeností mezi poskytovateli i prostorem pro kulturní vyžití a příjemné zastavení v kolotoči pracovních dní. Kromě odborných informací a rad jste si mohli odnést i zcela hmotnou památku v podobě ručně vyráběné keramiky nebo různých rukodělných výrobků z chráněných dílen, které bylo možné na veletrhu zakoupit. O kulturní zážitek a hudební kulisu veletrhu se letos postarala skupina Golden Big Band Prague, hrající skladby z oblasti swingové klasiky i soudobé populární hudby.