Bc. Jan Koláčný

V OZP Akademii se zaměřuji hlavně na oblast měkkých dovedností, můžete se se mou setkat na rekvalifikačních kurzech lektor dalšího vzdělávání a pedagogické minimum pro instruktory odborného výcviku. Kromě toho vedu také kurzy akreditované MPSV jako např. kurz komunikace v obtížných situacích, kurz asertivity či kurzy komunikace s lidmi se specifickými potřebami.

Vystudoval jsem sociální pedagogiku a sociální práci. Mimo to jsem absolvoval komplexní výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci, sebezkušenostní výcvik skupinové psychoterapie a řadu dalších školení zaměřených na práci s lidmi se specifickými potřebami.

Mám dlouholeté zkušenosti v oblasti sociální práce. Pracoval jsem např. jako jobcoach a terapeut ve společnosti DUHA, case manager v terénním týmu Fokusu Praha či jako vedoucí sociálního úseku v centru Paraple. Zkušenosti jsem také získával prací s dětmi v dětských domovech či jako sociální pracovník na úřadu práce. Od roku 2013 se lektorské a terapeutické praxi věnuji i v rámci vlastní soukromé praxe.