David Lukavec

„…Můžeš i podlézt, ale pak se zase narovnej!“

Kromě zajištění chodu společnosti po stránce organizační a technické (určitě to znáte – někdo musí všem těm počítačům, tiskárnám a telefonům domluvit, aby alespoň občas dělaly to, co se od nich očekává ;-), se věnuji všem těm, kteří k nám přicházejí, aby si vylepšili své počítačové dovednosti.

V současné době dálkově dokončuji vysokoškolské vzdělání na ČZU v Praze. Největším lektorem v oblasti komunikace s lidmi a předávání informací tak, aby to mělo smysl, mi byl život.

Začínal jsem v občanském sdružení EkoWATT, kde jedním z našich cílů bylo seznamovat širokou laickou veřejnost, ale i více či méně poučené zaměstnance státního sektoru s aktuální situací ohledně obnovitelných zdrojů energie. Získat si pozornost patnáctiletých puberťáků na školní přednášce, nebo vysvětlit paní starostce před důchodem, jak funguje fotovoltaický panel, to byly rukavice, které jsem nemohl nechat nezvednuté. Později, již v komerčním sektoru, bývalo mým úkolem seznamovat obchodní partnery s novinkami na trhu tiskáren a tiskových služeb a zaškolování „kancelářských krys“ pro práci s moderními tiskárnami a skenery.