Ing. Tomáš Černý

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života“

Lektoruji hlavně kurzy on line marketingu zaměřené na neziskové organizace a sociální podniky. Můžete se se mnou setkat např. na kurzech jak využít sociální sítě, email marketing, google aplikace či PPC reklamu pro neziskové organizace, zkrátka vše, co hlavně neziskovkám usnadňuje a zefektivňuje komunikaci, marketing a fundraising. Dále také učím základní počítačové dovednosti (MS Office). A nebojte se, při výuce umím opustit svůj běžný „ajťákovský“ jazyk, tedy i poměrně odborná témata vysvětluji jednoduše a srozumitelně, aby byla pochopitelná i pro absolutně „netechnické“ účastníky kurzů.

Vystudoval jsem Informatiku na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Další teoretické lektorské znalosti jsem získal studiem učitelství ICT v Institutu vzdělávání a profesního poradenství ČZU.

Pracoval jsem jak pro komerční sféru, tak i pro neziskový sektor. Vyučoval jsem také informatiku na středních školách a kurzy pro firemní klientelu. Dále mám mnohaleté zkušenosti s výukou hendikepovaných, včetně výuky práce s kompenzačními pomůckami a přizpůsobením IT prostředí pro zrakově postižené.

„Lektor Tomáš Černý je člověk na svém místě. Výuka s ním je velmi přínosná, obohacující a i přes malou hodinovou dotaci jsem se na bloku pana Černého dozvěděla velký balík praktických informací, které jsem ani netušila, že můžu někdy vstřebat;)“ (kurz On line marketing a PR, květen 2016)