Sociálně podnikáme

Jsme nezisková organizace, která se hlásí k principům sociálního podnikání. V jakých oblastech se tedy snažíme být přínosní?

Sociální přínos

Jsme nezisková organizace založená na principech sociálního podnikání. 

  1. Našim posláním je přispívat k integraci OZP na trh práce prostřednictvím vzdělávání. Zařazujeme zdravotně postižené do kurzů zdarma, otevíráme kurzy a rekvalifikace, které umožní získat práci na částečný úvazek nebo z domova.
  2. Napomáháme integraci OZP, školíme ve smíšených skupinách, učebny jsou bezbariérové.
  3. Učíme úředníky a veřejnost o přístupech k různým typům OZP.
  4. Zaměstnáváme hendikepované lektory a specialisty vzdělávání, kteří tu mají příležitost využít vzdělání a zkušenosti v tak krátkých úvazcích, jak jim jejich hendikep dovolí.

Na svůj provoz se snažíme získat prostředky smysluplnou a užitečnou činností – pořádáme různé rekvalifikační a rozvojové kurzy. Ze školného studentů bez hendikepu financujeme bezplatné bezbariérové vzdělávání OZP studentů. 

Veřejně prospěšný cíl je deklarován v zakládacích dokumentech - písemně se hlásíme k principům sociálního podnikání, máme přesně stanoveno, jakým způsobem naše organizace naplňuje principy sociálního podniku. 

Environmentální přínos

Aplikujeme zásady environmentální výroby a spotřeby, dodržujeme zásady environmentálně šetrného provozu. Minimalizujeme nutnost tisku – upřednostňujeme práci s elektronickými dokumenty (omezování spotřeby papírů a tonerů), většinu studijních materiálů poskytujeme studentům v elektronické podobě, využíváme ve velké míře recyklovatelných zdrojů (např. tisk na druhou stranu potištěného papíru). Důraz dáváme na ekologické třídění odpadu – kancelář i učebny jsou vybaveny koši na tříděný odpad. Dbáme na úsporný a šetrný přístup ke spotřebě energií (šetrné zacházení s klimatizací apod.). K úklidu prostor využíváme ekologické čisticí prostředky od českého dodavatele. 

Komunitní přínos

Komunita, naše okolí, naši „sousedé“ nám nejsou lhostejní – snažíme se s nimi spolupracovat, předávat si zkušenosti, nápady, být si prospěšní. Účastníme se komunitního plánování. Spolupracujeme s místními i regionálními subjekty, jsme v intenzivním kontaktu s úřadem práce, úřadem městské části Praha 10, NNO, sociálními podniky. Spolupracující partnery pravidelně informujeme o aktivitě a dění u nás. Dále využíváme místní zdroje (nakupujeme kancelářské potřeby apod. od místních dodavatelů), využíváme úpravy kanceláří/učeben a další technické služby od řemeslníků z okolí. Zapojujeme co nejvíce dobrovolníků z okolí. 

Ekonomický přínos

Veškerý zisk reinvestujeme zpět do sociálního podniku a na naplňování obecně prospěšných cílů – zejména na vzdělávání hendikepovaných zdarma, na vytváření nových a stabilizaci stávajících chráněných pracovních míst, mzdy pracovních/studijních asistentů, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, nebo na vývoj inovativních vzdělávacích produktů.