Zaměstnáváme OZP

Podpora při hledání zaměstnání

Našim posláním je zvýšit uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím vzdělávání. Absolvováním kurzu u nás to však nekončí… Sami zaměstnáváme 100% OZP na chráněných pracovních místech – převážně na lektorských pozicích, ale pracují u nás např. i specialisté vzdělávání či marketingu. Absolventům kurzů se zdravotním postižením také pomáháme ve spolupráci s dalšími organizacemi při hledání trvalého zaměstnání, v případě potřeby jim poskytujeme poradenství a konzultace.

Aktuálně vypsané volné pracovní pozice na JOBS