Tým

ředitelka, lektorka

Vystudovala jsem současně dvě vysoké školy – speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě a psychologii na Filozofické fakultě. Kromě toho jsem absolvovala řadu odborných kurzů – např. dlouhodobý akreditovaný kurz kompletní krizové intervence či muzikoterapie. Jsem autorizovaný zástupce pro zkoušku profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

zakladatelka, lektorka, předsedkyně správní rady

Vystudovala jsem sociální práci a následně pedagogiku a andragogiku. Během profesní kariéry jsem absolvovala řadu odborných kurzů - např. školení lektorů (Train the Trainers v Belgii), manažerský kurz v CMC Čelákovice, mnoho kurzů zaměřených na problematiku sociálního podnikání či neziskového sektoru. Jsem autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání.

lektorka

Vystudovala jsem pedagogiku na FFUK se specializací na sociální pedagogiku, pedagogické poradenství a pedagogiku osobnostně-sociálního rozvoje. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů – např. dlouhodobý kurz Lektor dalšího vzdělávání včetně autorizované profesní zkoušky, Kurz krizové intervence, Práce s časovou osou, Rehabilitační a krizové plánování.

lektor, člen správní rady

Vystudoval jsem Informatiku na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. Další lektorské znalosti jsem získal studiem učitelství ICT v Institutu vzdělávání a profesního poradenství ČZU.

Pracoval jsem jak pro komerční sféru, tak i pro neziskový sektor. Vyučoval jsem např. informatiku na středních školách a kurzy pro firemní klientelu. Dále mám mnohaleté zkušenosti s výukou hendikepovaných, včetně výuky práce s kompenzačními pomůckami a přizpůsobením IT prostředí pro zrakově postižené.

lektor

V současné době dálkově dokončuji vysokoškolské vzdělání na ČZU v Praze. Největším lektorem v oblasti komunikace s lidmi a předávání informací tak, aby to mělo smysl, mi byl život. Pracovní zkušenosti se vzděláváním v oblasti technických dovedností mám jak z neziskového tak soukromého sektoru.

lektor

Absolvoval jsem vysokoškolské vzdělání v sociální pedagogice a sociální práci. Mám za sebou řadu dlouhodobých kurzů – např. komplexní výcvik v krizové intervenci a telefonické krizové intervenci, sebezkušenostní výcvik skupinové psychoterapie.

lektorka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. I když mě má dvacetiletá pracovní kariéra směřovala spíše k obchodně-personálním a manažerským pozicím v soukromém sektoru, lektorování nezůstávalo na okraji. Věnovala jsem se hlavně vzdělávání kolegů a externích klientů na míru.

Protože jsem vozíčkářka, mojí doménou jsou kurzy komunikace s lidmi s tělesným postižením.