Mgr. Kateřina Pavloková

Lektorka paní Kateřina je lektor na svém místě. Vždy jsem se na výuce pod jejím vedením cítila příjemně, uměla zapojit do výuky všechny účastníky a výuka měla spíše podobu zajímavé diskuze kombinované s hrou;)
Lekce s pí. Pavlokovou byly přínosné, zábavné a velmi klidné v příjemném prostředí, které nám poskytovala. Její přístup a výuka se mi moc líbila.